بردار نرم افزار مدیریت مطب در تبریز : 04133360935 - 09141011788 مهندس جهانی
پایگاه اطلاع رسانی بردار تمامی مطالب:
all.xml

پایگاه اطلاع رسانی بردار
پایگاه اطلاع رسانی بردار عمومی:
https://clinic.ijk.ir/files/clinic/rss/Public.xml


پایگاه اطلاع رسانی بردار

پایگاه اطلاع رسانی بردار سلامتی:
https://clinic.ijk.ir/files/clinic/rss/health.xml


پایگاه اطلاع رسانی بردار

پایگاه اطلاع رسانی بردار معرفی نرم افزار:
https://clinic.ijk.ir/files/clinic/rss/software.xml